Szable w dłoń! Szermierka szablą jako polskie dziedzictwo narodowe.

Już niedługo w Muzeum UJ będzie można obejrzeć nową wystawę czasową pt. Szable w dłoń! Szermierka szablą jako polskie dziedzictwo narodowe.

Szermierka historyczną szablą bojową jest naszym utraconym dziedzictwem narodowym. A przecież to właśnie szabla w świadomości Polaków jest symbolem narodowym. Tradycję naszego fechtunku zniszczyły działania zaborców, wprowadzenie do użytku szabli wojskowej oraz sportowej. Obecnie z pięknego symbolu polskości zostało niewiele - większość broni została zniszczona lub przerobiona, ostatni wielcy specjaliści fechtunku dożyli postania styczniowego.
Z okazji Roku Niepodległości 2018 oraz dwusetlecia uruchomienia pierwszych kursów szermierki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Silkfencing i Fundacją P.K. „Urwany Film” podjęło się zorganizowania wydarzenia muzealnego, obejmującego obok wystawy, warsztaty i sesję naukową. Jest to równocześnie próba uruchomienia dialogu dotyczącego istoty, sensu i sposobów rekonstrukcji dziedzictwa niematerialnego, jakim są polskie techniki walk bronią białą. W pracach przygotowawczych uczestniczy Krakowska Szkoła Fechtunku oraz członkowie Stowarzyszenia na rzecz DESW ARMA-PL. Wydarzenie jest współfinansowane przez fundację PZU.
Wystawę organizowaną w salach Muzeum UJ, wraz z ekspozycją plenerową zatytułowaliśmy Szable w dłoń! Szermierka szablą jako polskie dziedzictwo narodowe. Pokażemy na niej tradycje sięgające Szkoły Rycerskiej i Collegium Nobilium, zagadnienia wychowania obywatelskiego, honorowych pojedynków ale przede wszystkim polskiej techniki walki szablą. Wykażemy różnice pomiędzy walką szablą bojową, wojskową i sportową. Wskażemy na przyczyny i skutki umiejscowienia naszych technik pomiędzy szabla wschodnią  mieczem zachodnioeuropejskim oraz zaprezentujemy rozwój technik szermierczych w kolejnych wiekach.
Na wystawie prezentowane będą również stanowiska interaktywne oraz multimedialne. Oprócz albumowego katalogu, przygotujemy wydawnictwo przedstawiające referaty z sesji naukowej.
Jak naprawdę walczyli nasi przodkowie?
Od kilkudziesięciu lat rozwija się  w Europie ruch HEMA (ang.) Historical European Martial Artsw Polsce znany jako Dawne Europejskie Sztuki Walki (DESW). Korzystając z nielicznych zachowanych źródeł, rekonstruowane są techniki fechtunku historycznego – od mieczy wikingów po szable, rapiery i szpady. Idea polega nie tylko na rekonstruowaniu samych działań ale i na ich sprawdzaniu w praktyce – na międzynarodowych turniejach, zawodach i spotkaniach.
 
 
 
Data opublikowania: 10.08.2018
Osoba publikująca: Jakub Osiecki